Definities


Persoonlijke gegevens – alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerking – elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op persoonlijke gegevenssets.
De betrokkene / klant – een natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt.
Kind – natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar.
Web Grafix srl / WebGrafix / We / wij / ons – S.C. Web Grafix S.R.L.
Website – de avontuurlijkegeest.nl-website
Beleid – het privacybeleid


Deze verklaringen beschrijven onze algemene principes met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten van de website (beschouwd als gebruikers of kopers van een van de producten of diensten die beschikbaar zijn op de website), evenals die van bezoekers van de website.
We willen ervoor zorgen dat u begrijpt hoe we de informatie die u ons toevertrouwt of niet zullen gebruiken. Om uw eigen rechten te begrijpen, raden wij u aan dit beleid te lezen.


Wat de bezoekers betreft, heeft Web Grafix de website zodanig gestructureerd dat deze in het algemeen kan worden bezocht zonder dat er persoonlijke informatie hoeft te worden verstrekt of bekendgemaakt. De verzamelde basisinformatie wordt gebruikt om het verkeer te analyseren, de inhoud van de website en de publieke perceptie hiervan te verbeteren.


Met betrekking tot de klanten of de potentiële klanten, zullen de gegevens die door hen zijn verstrekt tijdens de sluiting van het contract of daarna, uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van het contract tussen Web Grafix srl en de respectieve klant, ze worden in geen enkele vorm doorgegeven aan derden anders dan die geautoriseerd zijn en niet openbaar worden gemaakt.

Gegevensbeschermingsprincipes


We beloven ons te houden aan de volgende principes voor gegevensbescherming:
De verwerking is legaal, eerlijk en transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben juridische redenen. We houden altijd rekening met uw rechten voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken. Op verzoek verstrekken wij informatie over de verwerking.


Verwerking is beperkt tot het doel van verwerking. Onze verwerkingsactiviteiten komen overeen met het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld.
Verwerking gebeurt met minimale gegevens. We verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die voor welk doel dan ook nodig is.
Verwerking is beperkt voor een periode van tijd. We zullen uw persoonlijke gegevens niet meer opslaan dan nodig.

We zullen ons best doen om de juistheid van de gegevens te waarborgen.
We zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie – wat betekent dat u moet weten of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, waar ze worden verkregen en waarom en door wie ze worden verwerkt.
 • Recht op toegang – wat betekent dat u recht hebt op toegang tot gegevens die van / over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een ​​kopie van uw verzamelde persoonlijke gegevens aan te vragen en te verkrijgen.
 • Recht op rectificatie – wat betekent dat u het recht hebt om rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen die onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op verwijdering – wat betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt vragen dat uw persoonlijke gegevens uit onze administratie worden verwijderd.
 • Het recht om de verwerking te beperken – dat wil zeggen, als bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Het recht om zich te verzetten tegen verwerking – dat wil zeggen, in bepaalde gevallen heeft u het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen automatische verwerking – wat betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen automatische verwerking, inclusief profilering; en niet het voorwerp uitmaken van een beslissing die uitsluitend op automatische verwerking is gebaseerd. U kunt dit recht uitoefenen wanneer er een profileringsresultaat is dat rechtsgevolgen heeft die u aanzienlijk of nadelig beïnvloeden.
 • Recht op gegevensportabiliteit – U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in een computerleesbaar formaat of, indien mogelijk, als een directe overdracht van de ene processor naar de andere.
 • Recht om een ​​klacht in te dienen – Als we uw aanvraag onder Toegangsrechten afwijzen, geven we u een reden voor de weigering. Neem contact met ons op als u niet tevreden bent met de manier waarop uw verzoek is verwerkt.
 • Recht op bijstand van de toezichthoudende autoriteit – Dit betekent dat u recht heeft op de hulp van een toezichthoudende autoriteit en het recht op andere rechtsmiddelen, zoals het claimen van schadevergoeding.
 • Recht om toestemming in te trekken – U hebt het recht om elke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

De gegevens die we verzamelen

Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, thuisadres, enz. Zijn. – voornamelijk de informatie die nodig is om een ​​aanbieding of levering van een product / dienst aan te bieden of om uw klantervaring bij ons te verbeteren. We slaan de informatie op die u ons verstrekt om te reageren of andere activiteiten op de site uit te voeren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

Als u enkele van de op de website beschikbare diensten of producten wilt kopen, verstrekt u Web Grafix srl zowel identificatiegegevens als gegevens die nodig zijn om de factureringsprocedures uit te voeren.
Vanaf het moment dat u een Webgrafix-klant wordt, zullen we de gegevens en informatie met betrekking tot uw eigen klantaccount en de klantlogboeken verwerken. Bovendien zullen we uw eigen e-mails en andere communicatie elektronisch opslaan voor zover nodig voor de overdracht van dergelijke communicatie.
Het doel van de gegevensverzameling is: de sluiting en uitvoering van het contract, de financiële boekhouding, de uitgifte van facturen, incasso, marketing en reclame voor de producten en diensten aangeboden door Web Grafix srl.


Op deze manier krijgt u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, inclusief voor- en achternaam, persoonlijke cijfercode, serienummer en bulletinnummer, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer, deze noodzakelijk om het online contract geldig te kunnen afsluiten om te kunnen profiteren van de diensten aangeboden door Web Grafix srl. Uw weigering om de gevraagde persoonlijke gegevens te verstrekken, leidt tot beëindiging van het contract en bijgevolg tot uw onvermogen om te profiteren van de diensten of producten die op de Website worden aangeboden.

De geregistreerde informatie is bedoeld voor gebruik door Web Grafix srl en wordt niet aan derden doorgegeven, tenzij deze door de overheid worden gevraagd voor het voorkomen, onderzoeken en onderdrukken van misdaden; wetshandhavingsinstanties voor het verifiëren van commerciële transacties of andere wetshandhavingsinstanties voor het uitvoeren van verificaties gerechtvaardigd op grond van de wet.

Nieuwsbrief

Aanmelden voor onze nieuwsbrief omvat het verstrekken van uw e-mailadres en uw naam.De informatie wordt opgeslagen op onze server om u te voorzien van informatie en nieuws over de applicatie. We delen deze informatie niet met derden. Als u geen deel wilt uitmaken van onze nieuwsbriefdatabase, kunt u zich afmelden via de afmeldlink in de van ons ontvangen e-mails of u kunt contact met ons opnemen om u uit de database te verwijderen.

Automatisch verzamelde informatie over jou

Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessiehulpmiddelen. Bijvoorbeeld browserinformatie, IP-adres, winkelgeschiedenis (indien aanwezig), etc. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u onze services gebruikt of de inhoud van onze site doorzoekt, kunnen uw activiteiten worden vastgelegd.

Informatie van onze partners

We verzamelen informatie van onze vertrouwde partners om te bevestigen dat ze juridische redenen hebben om deze informatie met ons te delen. Dit zijn gegevens die u rechtstreeks hebt verstrekt of die om andere juridische redenen over u zijn verzameld.
Informatie publiek beschikbaar


We kunnen informatie over u verzamelen die openbaar beschikbaar is.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor:

 • om u onze service aan te bieden. Dit omvat bijvoorbeeld de registratie van de rekening per aanvraag, het sluiten en uitvoeren van het contract, de financiële boekhouding, het uitgeven van facturen, het innen van schulden; u andere door u gevraagde producten en diensten te verstrekken; u op uw verzoek promotieartikelen aanbieden en met u communiceren over deze producten en diensten; communicatie en interactie met u; en u op de hoogte brengt van eventuele wijzigingen in services.
 • om uw klantervaring te verbeteren;
 • om te voldoen aan een verplichting in overeenstemming met de wet of het contract;


We gebruiken uw persoonlijke gegevens om legitieme redenen en / of met uw toestemming.

Op basis van het sluiten van een contract of het nakomen van de contractuele verplichtingen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te identificeren;
 • om u een service aan te bieden of om een ​​product te verzenden / aanbieden;
 • om met u te communiceren voor verkoop of facturering;


Op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen (van ons en / of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • om onze klantenbasis (koopgedrag en geschiedenis) te beheren en analyseren om de kwaliteit, variëteit en beschikbaarheid van aangeboden / geleverde producten / diensten te verbeteren;
 • het uitvoeren van vragenlijsten over klanttevredenheid;


Zolang u ons niet anders hebt geïnformeerd, beschouwen wij het als ons legitieme belang om producten / diensten te leveren die vergelijkbaar zijn met of identiek zijn aan uw gedrag bij aankoop / browsegeschiedenis.


Met uw toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • om u nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen te sturen (van ons en / of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • voor andere doeleinden waarvoor wij uw toestemming hebben gevraagd;

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en / of om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de door de wet geboden opties. We behouden ons het recht voor om verzamelde persoonlijke gegevens te anonimiseren en dergelijke gegevens te gebruiken. We zullen de gegevens buiten het toepassingsgebied van dit beleid alleen gebruiken als deze anoniem zijn. We bewaren uw factuurgegevens en andere over u verzamelde informatie zo lang als nodig voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet meer dan 10 jaar.

We kunnen persoonlijke gegevens verwerken voor andere doeleinden die hier niet worden vermeld, maar compatibel zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om dit te doen, zullen we ervoor zorgen dat:

 • de link tussen het doel, de context en de aard van de persoonsgegevens is geschikt voor verdere verwerking;
 • verdere verwerking heeft geen invloed op uw interesses en
 • er is voldoende garantie voor verwerking.
 • Wij zullen u informeren over eventuele verdere verwerking en doeleinden.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens

We delen geen persoonlijke gegevens met vreemden. Persoonlijke gegevens over u worden in sommige gevallen aan onze vertrouwde partners verstrekt om u de mogelijkheid te bieden uw service te verlenen of om de klantervaring te verbeteren.

Web Grafix srl stelt informatie en persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt uitsluitend ter beschikking aan bepaalde werknemers (bijvoorbeeld de financiële, boekhoudkundige, commerciële, technische ondersteuning, facturering, marketing) en persoonlijke gegevens, uitsluitend voor het leveren van de juiste diensten. Elk van deze werknemers ontvangt speciale instructies met betrekking tot de verwerking van uw eigen persoonlijke gegevens, waarbij Web Grafix srl de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de manier waarop hun werknemers deze gegevens registreren, opslaan en gebruiken.

Wij delen uw gegevens met:

Onze betalingsverwerkingspartners:
geen partner

Onze zakelijke partners:
Romarg srl
Buzcont srl

Aangesloten derden:
Google

We werken alleen met verwerkingspartners die in staat zijn om een ​​adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We geven uw persoonlijke gegevens door aan derden of ambtenaren wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn. We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden als u uw toestemming hebt gegeven of als er andere juridische redenen zijn om dit te doen.

Hoe we gegevensbeveiliging waarborgen

We doen ons best om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. We gebruiken beveiligde protocollen voor datacommunicatie en -overdracht (zoals HTTPS). We maken gebruik van anonimisering en pseudonimisering waar nodig. We controleren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.

Zelfs als we ons best doen, kunnen we de veiligheid van informatie niet garanderen. We beloven echter de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van datalekken. We zullen u ook op de hoogte stellen als er een bedreiging is voor uw rechten of belangen.We zullen ons best doen om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en de autoriteiten bijstaan in geval van schendingen.

Als u een account bij ons heeft, houd er dan rekening mee dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim moet houden.

Kinderen

We zijn niet van plan om informatie van kinderen te verzamelen of bewust te verzamelen. Wij richten ons niet op kinderen met onze diensten.

Cookies en andere technologieën die we gebruiken

We gebruiken cookies en / of vergelijkbare technologieën om klantgedrag te analyseren, de site te beheren, bewegingen van gebruikers te volgen en gebruikersinformatie te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.


Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te helpen werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze site zijn gemaakt. U kunt cookies op browserniveau beheren. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunnen bepaalde functies mogelijk niet worden gebruikt.

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Vereiste cookies – deze cookies zijn vereist om enkele belangrijke functies op onze site te gebruiken, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 • Functionele cookies – deze cookies bieden functionaliteit die onze service gemakkelijker maakt en het mogelijk maakt om meer aangepaste functies te bieden. Ze onthouden bijvoorbeeld hun namen en e-mails in de reactieformulieren, zodat u deze informatie de volgende keer dat u een reactie plaatst niet opnieuw hoeft in te voeren. Deze cookies worden alleen opgeslagen als u ze accepteert door het bijbehorende vakje op de relevante pagina’s op de site aan te vinken.
 • Cookies voor statistieken (bijvoorbeeld Google Analytics) – deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze site en diensten bij te houden. We hebben deze service geconfigureerd om geen persoonlijke informatie te verzamelen.

U kunt cookies die op uw computer zijn opgeslagen verwijderen via uw browserinstellingen. Ga naar allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies.

We gebruiken Google Analytics om verkeer naar onze site te meten. Google heeft zijn eigen privacybeleid dat u hier kunt bekijken. Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics-tracking, bezoekt u de Google Analytics-pagina. We herinneren u eraan dat de informatie die wordt verzameld door Google Analytics is geconfigureerd om te worden geanonimiseerd. We doen geen demografische of remarketingprofielen.

Contact informatie

De website avontuurlijkegeest.nl wordt beheerd door Web Grafix srl
Adres: Str Aleea Pacii no. 5, Sanpetru, Roemenie
CUI: 22488965
RC: J08 / 2625/2007
Contact: AvontuurlijkeGeest @ gmail.com

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. De laatste wijziging werd aangebracht op 19 December 2019.

Deel ons verder: